معنی و ترجمه کلمه درخت زبان گنجشک به انگلیسی درخت زبان گنجشک یعنی چه

درخت زبان گنجشک

ash
aspic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها