معنی و ترجمه کلمه dry به فارسی dry یعنی چه

dry


: )adj.(خشک ،بى اب ،اخلاقا خشک ، : )n.vt.&vi.(خشک کردن ،خشک انداختن ،تشنه شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها