معنی و ترجمه کلمه دروغ به انگلیسی دروغ یعنی چه

دروغ

bung
equivocation
fable
false
falsehood
falsity
fib
fiction
lie
untrue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها