معنی و ترجمه کلمه راى مخالف به انگلیسی راى مخالف یعنی چه

راى مخالف

veto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها