معنی و ترجمه کلمه ردیابى به انگلیسی ردیابى یعنی چه

ردیابى

detection
tracing

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها