معنی و ترجمه کلمه ردیابى به انگلیسی ردیابى یعنی چه

ردیابى

detection
tracing

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها