معنی و ترجمه کلمه رستگارى به انگلیسی رستگارى یعنی چه

رستگارى

deliverance
emancipation
redemption
salvation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها