معنی و ترجمه کلمه رهایى به انگلیسی رهایى یعنی چه

رهایى

acquittance
deliverance
delivery
emancipation
escape
escapement
extrication
goby
livery
quietus
release
rescue
riddance
salvation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها