معنی و ترجمه کلمه رگه به انگلیسی رگه یعنی چه

رگه

fleck
grain
rake
strain
strake
streak
thread
vein

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها