معنی و ترجمه کلمه سرپوش به انگلیسی سرپوش یعنی چه

سرپوش

cap
capping
capsule
casquet
cover
covering
dish cover
lid
valvate
valve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها