معنی و ترجمه کلمه سریشم به انگلیسی سریشم یعنی چه

سریشم

gelatin
gelatine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها