معنی و ترجمه کلمه سوس به انگلیسی سوس یعنی چه

سوس

sauce
tartaresauce
tartarsauce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها