معنی و ترجمه کلمه power به فارسی power یعنی چه

power


راندن ،انرژى ،توانايى ،شدت ،دولت ،قوه يا توان( رياضيات)،دستگاه برقى ،برقى ،درشت نمايى قدرت دوربين ،توان( در رياضيات)،برترى ،توان ،اقتدار،سلطه نيروى برق ،قدرت ديد ذره بين ،نيرو بخشيدن به ،نيرومند کردن ،زور بکار بردن
علوم مهندسى : قدرت نيروکامپيوتر : توان
الکترونيک : توان برقى
عمران : قدرت
معمارى : قوه يا توان
قانون ـ فقه : اقتدار و اختيار
شيمى : توان
روانشناسى : توان
ورزش : توان ،حداکثر تلاش در کمترين زمان
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده