معنی و ترجمه کلمه شاد به انگلیسی شاد یعنی چه

شاد

cheery
chirk
debonair
exultant
festive
frolicsome
gamesome
glad
gleeful
happy
joyful
lighthearted
merry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها