معنی و ترجمه کلمه شورا به انگلیسی شورا یعنی چه

شورا

council
diet
moot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها