معنی و ترجمه کلمه طنز به انگلیسی طنز یعنی چه

طنز

irony
jeer
quip
satire
scoff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها