معنی و ترجمه کلمه عضو زجاجى به انگلیسی عضو زجاجى یعنی چه

عضو زجاجى

hyaloid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها