معنی و ترجمه کلمه phosphorus necrosis به فارسی phosphorus necrosis یعنی چه

phosphorus necrosis


فسادارواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها