معنی و ترجمه کلمه physical record به فارسی physical record یعنی چه

physical record


مدرک مادى
کامپيوتر : رکورد فيزيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها