معنی و ترجمه کلمه عقده به انگلیسی عقده یعنی چه

عقده

complex
knot
nodule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها