معنی و ترجمه کلمه عهد شکن به انگلیسی عهد شکن یعنی چه

عهد شکن

trespasser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها