معنی و ترجمه کلمه عیدى به انگلیسی عیدى یعنی چه

عیدى

festal
festival
handsel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها