معنی و ترجمه کلمه غذاى مرکب از لوبیا و مغز ذرت پخته به انگلیسی غذاى مرکب از لوبیا و مغز ذرت پخته یعنی چه

غذاى مرکب از لوبیا و مغز ذرت پخته

succotash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها