معنی و ترجمه کلمه غضبناک به انگلیسی غضبناک یعنی چه

غضبناک

vehement
vehemently
wrathful
wroth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها