معنی و ترجمه کلمه فاحشه باز به انگلیسی فاحشه باز یعنی چه

فاحشه باز

whoremaster
whoremonger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها