معنی و ترجمه کلمه فخذى به انگلیسی فخذى یعنی چه

فخذى

crural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها