معنی و ترجمه کلمه فرارى به انگلیسی فرارى یعنی چه

فرارى

deserter
elusive
escapee
evacuee
flyaway
fugitive
gleanings
lamister
lamster
refugee
run away
runaway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها