معنی و ترجمه کلمه فرار کردن به انگلیسی فرار کردن یعنی چه

فرار کردن

abscond
elope
escape
flee
flight
loup
scape
scarper
skedaddle
stampede
throw off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها