معنی و ترجمه کلمه فراگیر به انگلیسی فراگیر یعنی چه

فراگیر

pervasive
universal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها