معنی و ترجمه کلمه فرخ به انگلیسی فرخ یعنی چه

فرخ

auspicious

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها