معنی و ترجمه کلمه فرضیه به وجود آوردن به انگلیسی فرضیه به وجود آوردن یعنی چه

فرضیه به وجود آوردن

theorize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها