معنی و ترجمه کلمه فعلا به انگلیسی فعلا یعنی چه

فعلا

nonce
now
presently
protem
protempore


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها