معنی و ترجمه کلمه absorbefacient به فارسی absorbefacient یعنی چه

absorbefacient


جاذب ،توليد کننده عمل جذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها