معنی و ترجمه کلمه checks and balance به فارسی checks and balance یعنی چه

checks and balance


بازرگانى : کنترل و مقابله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها