معنی و ترجمه کلمه فرو نشاننده به انگلیسی فرو نشاننده یعنی چه

فرو نشاننده

silencer
suppressive
suppressor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها