معنی و ترجمه کلمه identity matrix به فارسی identity matrix یعنی چه

identity matrix


ماتريس واحد
علوم مهندسى : ماتريس واحد
روانشناسى : ماتريس واحد
بازرگانى : ماتريسى مربع که در ان کليه عناصر قطر اصلى يک و ساير عناصر صفر باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها