معنی و ترجمه کلمه insulant به فارسی insulant یعنی چه

insulant


عايق ،(برق )ماده مقاومت کننده ،مقاوم
علوم مهندسى : ماده عايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها