معنی و ترجمه کلمه فساد آمیز به انگلیسی فساد آمیز یعنی چه

فساد آمیز

corruptive
inflammatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها