معنی و ترجمه کلمه فلورید مرکب از چهار اتم فلورین به انگلیسی فلورید مرکب از چهار اتم فلورین یعنی چه

فلورید مرکب از چهار اتم فلورین

tetrafluoride

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها