معنی و ترجمه کلمه امتناع به انگلیسی امتناع یعنی چه

امتناع

baulk
refusal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها