معنی و ترجمه کلمه فنجانى به انگلیسی فنجانى یعنی چه

فنجانى

cotyloid
cuppy
cupular
cupulate
poculiform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها