معنی و ترجمه کلمه nature reserve به فارسی nature reserve یعنی چه

nature reserve


اندوختگاه طبيعى
زيست شناسى : اندوختگاه نيادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها