معنی و ترجمه کلمه فنجان چاى به انگلیسی فنجان چاى یعنی چه

فنجان چاى

teacup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها