معنی و ترجمه کلمه فوراً به انگلیسی فوراً یعنی چه

فوراً

anon
expressly
fast
forthwith
instant
promptly
straightaway
straightway
therewith

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها