معنی و ترجمه کلمه قاب به انگلیسی قاب یعنی چه

قاب

case
frame
pan
patina
patine
plate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها