معنی و ترجمه کلمه مات به انگلیسی مات یعنی چه

مات

aghast
amazed
dumbstruck
opaque
quizzical
translucent


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها