معنی و ترجمه کلمه متناوب به انگلیسی متناوب یعنی چه

متناوب

altern
alternate
alternating
alternative
continual
intermittent
jerky
periodic
spotty
stagger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها