معنی و ترجمه کلمه مسافر به انگلیسی مسافر یعنی چه

مسافر

farer
lodger
passenger
peregrine
pilgrim
roomer
traveler
traveller
tripper
viator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها