معنی و ترجمه کلمه ناپایدارى به انگلیسی ناپایدارى یعنی چه

ناپایدارى

evanescence
inconstancy
transience
variation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها