معنی و ترجمه کلمه پارچه به انگلیسی پارچه یعنی چه

پارچه

cloth
fabric
lot
manta
piece
stuff
textile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها