معنی و ترجمه کلمه پوسته سخت حافظ جانوران مثل صدف و حلزون و غیره به انگلیسی پوسته سخت حافظ جانوران مثل صدف و حلزون و غیره یعنی چه

پوسته سخت حافظ جانوران مثل صدف و حلزون و غیره

lorica

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها